Liên hệ

Quantel Global Vietnam Co., Ltd

(A company of Chroma Group)

Trụ sở chính

  • Địa chỉ: Floor 6th, HL Tower, No 6/82 Duy Tan, Dich Vong Hau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
  • Điện thoại: +84 24 3226 2510
  • Fax: +84 24 3226 2511
  • Email: dung.phan@vn.quantel-global.com

VPDD tại TP. Hồ Chí Minh: